Lardjane, S., & Laveuve, F. (2018). Interakce mezi Cíli udržitelného rozvoje OSN z perspektivy učitele. Envigogika, 13(1). https://doi.org/10.14712/18023061.564