Olšovský, J. (2017). Příroda nás živí, země nás nese. Envigogika, 12(1). https://doi.org/10.14712/18023061.546