Činčera, J., & Havlíček, F. (2016). Centra environmentálního vzdělávání z pohledu učitelů. Envigogika, 11(2). https://doi.org/10.14712/18023061.534