Činčera, J., & Komárková, M. (2010). Využití kresby jako prostředku evaluace programu na rozvíjení environmentální senzitivity mladších dětí. Envigogika, 5(2). https://doi.org/10.14712/18023061.53