Klimková, A. (2016). „Leading practice publication“ ako teoretický návod, heuristický projekt, aj praktické majstrovstvo. Envigogika, 11(1). https://doi.org/10.14712/18023061.521