Huba, M. (2016). Politický testament alebo Obzretie sa za končiacou sezónou (rozhovor s Maňom Hubom po štyroch rokoch v top politike). Envigogika, 11(1). https://doi.org/10.14712/18023061.520