Andres, R. (2016). Adaptace na změnu klimatu ve školní praxi. Envigogika, 11(1). https://doi.org/10.14712/18023061.513