Vladyková, L. (2016). Identifikácia aplikovanej morálnej filozofie akcentujúcej úvahy ekologického typu – ekologická etika. Envigogika, 11(1). https://doi.org/10.14712/18023061.512