Beňková, V., & Činčera, J. (2010). Prožitkové naučné stezky jako prostředek environmentální interpretace krajiny. Envigogika, 5(2). https://doi.org/10.14712/18023061.51