Nečas, J. (2015). Ekologická encyklika Laudato si’ jako výzva všem. Envigogika, 10(4). https://doi.org/10.14712/18023061.506