Svobodová, Z. (2015). K personální etice. Envigogika, 10(4). https://doi.org/10.14712/18023061.501