Činčera, J. (2015). Využití modelu RWL pro evaluaci pobytového programu. Envigogika, 10(3). https://doi.org/10.14712/18023061.499