Lehotská, B., & Magyarics, A. (2015). Možnosti zapojenia žiakov do praktickej ochrany prírody v rámci akcie „Pomoc ropuchám pri jarných migráciách“ na Železnej studienke v Bratislave (1986 – 2015). Envigogika, 10(4). https://doi.org/10.14712/18023061.496