Vladyková, L. (2015). Kúzlo zmyslov Davida Abrama. Envigogika, 10(3). https://doi.org/10.14712/18023061.495