Neubergová, K. (2015). Environmentální výuka s ohledem na vnímání krajiny a její emocionální působení v kontextu dopravních staveb. Envigogika, 10(4). https://doi.org/10.14712/18023061.493