Novanska, V., Škvarková, J., & Barková, B. (2015). Hodnotenie uplatňovania filozofie udržateľného rozvoja v materských školách v meste Banská Bystrica a Banská Štiavnica na báze indikátorov. Envigogika, 10(2). https://doi.org/10.14712/18023061.487