Záhumenská, V. (2015). Hradec Králové – ochrana přírodní památky Na Plachtě před zástavbou. Případová studie k významu účasti veřejnosti při ochraně životního prostředí (anglická verze). Envigogika, 10(1). https://doi.org/10.14712/18023061.482