Hynek, A., Svozil, B., Trojan, J., & Trávníček, J. (2015). Teoreticko-metodologická reflexe případové studie krajinného projektu Deblínsko. Envigogika, 10(1). https://doi.org/10.14712/18023061.477