Činčera, J. (2015). Učení se ve skutečném světě: kritická analýza. Envigogika, 10(3). https://doi.org/10.14712/18023061.473