Broukalová, L., Broukal, V., Činčera, J., & Sopůšková, Z. (2015). „Dva jsou víc než jeden“: Evaluace programu organizace Čmelák – Společnost přátel přírody. Envigogika, 10(2). https://doi.org/10.14712/18023061.468