Labohý, J., Gaillyová, Y., & Machů, R. (2015). Hodnocení udržitelnosti moštárny v Hostětíně. Envigogika, 10(1). https://doi.org/10.14712/18023061.449