Dlouhá, J. (2014). Výzva k zasílání příspěvků pro tematické číslo Envigogiky o Environmentálním vzdělávání a (EV) a Vzdělávání pro udržitelný rozvoj. Envigogika, 9(1). https://doi.org/10.14712/18023061.442