Jančaříková, K. (2009). Zooasistence v pedagogické praxi. Envigogika, 4(3). https://doi.org/10.14712/18023061.44