Burandt, S., Gralla, F., & John, B. (2015). Analýza aktérů v případových studiích (regionálního) udržitelného rozvoje. Envigogika, 10(1). https://doi.org/10.14712/18023061.433