Harfst, J., & Osebik, D. (2015). Sociální učení v mezinárodních projektech - poznatky z projektů evropské teritoriální spolupráce. Envigogika, 10(1). https://doi.org/10.14712/18023061.432