Činčera, J. (2013). Metodika pro hodnocení environmentální výchovy pro dospělé účastníky. Envigogika, 8(5). https://doi.org/10.14712/18023061.415