Sokolíčková, Z. (2013). Recenze textu Niektoré z úskalí evolučnej ontológie. Envigogika, 8(3). https://doi.org/10.14712/18023061.403