Nečas, J. (2013). Životní prostředí je darem a závazkem. Envigogika, 8(3). https://doi.org/10.14712/18023061.393