Laciná, J., & Kostkan, V. (2013). Environmentální vzdělávání veřejnosti. Envigogika, 8(3). https://doi.org/10.14712/18023061.391