Repka, P., & Švecová, M. (2013). Evaluácia integrovaného manažmentu Národného parku České Švýcarsko prostredníctvom expertného systému IPAM. Envigogika, 8(3). https://doi.org/10.14712/18023061.387