Činčera, J. (2009). Výstupy či procesy: paradigmatický (kvazi)spor environmentální výchovy. Envigogika, 4(2). https://doi.org/10.14712/18023061.38