Polášková, A. (2013). Přednášky na téma ekologie a ochrany přírody – předchozí znalost a postoje univerzitních studentů prvních ročníků. Envigogika, 8(2). https://doi.org/10.14712/18023061.377