Barton, A. G., & Vávra, J. (2013). Jaké jsou současné výzvy Střední Evropy? (What are the current challenges facing Central Europe? ). Envigogika, 8(2). https://doi.org/10.14712/18023061.375