Jančaříková, K. (2009). Hledání optimální podoby realizace environmentální výchovy na prvním stupni ZŠ. Envigogika, 4(1). https://doi.org/10.14712/18023061.36