Janoušková, S. (2011). ESDinds – společný projekt univerzit a nevládních neziskových organizací. Envigogika, 6(1). https://doi.org/10.14712/18023061.336