Dlouhá, J. (2007). Jak hledat „opravdovou“ globalizaci. Envigogika, 2(1). https://doi.org/10.14712/18023061.277