Nečas, J. (2008). Opravdu chceme trvale udržitelný rozvoj?. Envigogika, 3(1). https://doi.org/10.14712/18023061.27