Dlouhá, J. (2007). Nevěrohodnost odborného textu. Envigogika, 2(1). https://doi.org/10.14712/18023061.245