Huba, M. (2013). Kultúrna krajina, kultúrne dedičstvo, zodpovednosť a my. Envigogika, 8(1). https://doi.org/10.14712/18023061.237