Huba, M. (2013). Interpelácia ministra školstva – vec: environmentálna výchova a vzdelávanie. Envigogika, 8(1). https://doi.org/10.14712/18023061.236