Labohý, J., & Binka, B. (2013). Vliv vnímání budoucnosti na budoucnost. Envigogika, 8(1). https://doi.org/10.14712/18023061.229