Činčera, J. (2006). Trendy v environmentální výchově - intepretivistický a kritický proud. Envigogika, 1(1). https://doi.org/10.14712/18023061.2