Kolářová, H. (2011). Úvodník druhého čísla časopisu Bedrník v roce 2011. Envigogika, 6(1). https://doi.org/10.14712/18023061.176