Huba, M. (2011). Úvod k zborníku prác finalistov 10. ročníka súťaže študentských esejí na tému udržateľný spôsob života. Envigogika, 6(3). https://doi.org/10.14712/18023061.165