Dlouhá, J., & Markošová, K. (2006). Editorial 2006/I/1. Envigogika, 1(1). https://doi.org/10.14712/18023061.146