Jančaříková, K. (2009). Environmentální výchova na prvním stupni základních škol. Envigogika, 4(3). https://doi.org/10.14712/18023061.141