Jančaříková, K. (2007). Úcta k životu – jeden z cílů Environmentální výchovy v RVP a lze se s ní ve školní praxi vypořádat?. Envigogika, 2(2). https://doi.org/10.14712/18023061.115