(1)
Činčera, J. Vliv výukového Programu Na rozvíjení environmentální Senzitivity žáků. Envigogika 2012, 7.