(1)
Jančaříková, K.; Kapuciánová, M. Environmentální výchova V předškolním vzdělávání – hledání optimální Podoby. Envigogika 2012, 7.