(1)
Chrenščová, V. Exkurzie V environmentálnej výchove a Ich využívanie Na slovenských základných školách. Envigogika 2012, 7.